RM-SYSTÉM»Události»Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2011

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2011

05.03.2012 07:47
Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2011, připravené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Předběžné výsledky hospodaření společnosti Fortuna Entertainment Group za rok 2011 potvrdily růst na hlavních trzích, kde Fortuna působí.

  • Celkové přijaté sázky vzrostly o 6,2 % na 409 EUR
  • Celkové hrubé výhry (Gross Win) se zvýšily o 9,7 % na 102 milionů EUR
  • EBITDA ze segmentu sportovního sázení stoupla o 6,3% na 26,7 milionu EUR
  • Hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení on-line vzrostly o 28,8 % na 30 milionů EUR.
  • Loterie v České republice vykázala přijaté sázky 9,9 milionu EUR a hrubé výhry 5,1 milionu EUR v souladu s plánem.

Fortuna, která je největším středoevropským provozovatelem kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice a na Slovensku dosáhla v roce 2011 podle předběžných neauditovaných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek (Amounts Staked) 409,3 mil. EUR, což je o 6,2 % více nežli v roce 2010. Přijaté sázky v segmentu sportovního sázení dosáhly 399,5 milionu EUR, o 3,6 % více nežli v roce 2010. Na růstu přijatých sázek se nejvíce podílelo sázení přes internet v České republice a na Slovensku. Navzdory absenci velkých sportovních soutěží v roce 2011 jako například mistrovství světa ve fotbale, si Fortuna vedla velmi dobře a překonala rekordní výsledky z roku 2010.

Společnost poprvé vykázala přijaté sázky z loterie, které činily v roce 2011 9,9 milionu EUR. Přijaté sázky ze stíracích losů představovaly 3,4 milionu EUR a z číselných loterijních her 6,5 milionu EUR.

Celkové hrubé výhry (Gross Win) dosáhly v roce 2011 102 milionů EUR, což je o 9,7 % více ve srovnání s rokem 2010. Hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení činily 96,7 milionu EUR, meziročně nárůst o 4,2 %. Z toho hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení on-line vzrostly v roce 2011 na 29,5 milionu EUR, což představuje výrazný meziroční nárůst o 28,8 % oproti roku 2010. Gross Win ze sportovního sázení na pobočkách činil v roce 2011 67,2 milionu EUR a oproti loňskému roku mírně o 3,9 % poklesl.

Rozmach internetového sázení byl podpořen dalším rozvojem sázení „live" (sázky podávané v reálném čase v průběhu sportovní události) a přenosy vybraných sportovních utkání naživo, které se stávají mezi zákazníky Fortuny stále populárnějšími.

Hrubé výhry z loterie dosáhly 5,1 milionu EUR, z čehož 1,6 milionu EUR pocházelo z prodeje stíracích losů a 3,5 milionu EUR z loterijních her.

Hrubý zisk ze sázení (Gross Profit from betting) v roce 2011 meziročně vzrostl o 8,8 % a vykázal 80,0 milionů EUR, z čehož hrubý zisk ze sportovního sázení představoval 76,2 milionu EUR, 3,7 %-ní meziroční růst. Marže hrubého zisku ze sportovního sázení byla v roce 2011 stejná jako v předchozím roce 19,1 %. Společnost dokázala udržet marže v konkurenčním segmentu sportovního sázení současně s růstem výnosů a zvýšením podílu internetového sázení, kde jsou marže tradičně nižší. Hrubý zisk z loterie činil 3,7 milionu EUR a marže hrubého zisku z loterijního sázení 38%.

„S potěšením sdělujeme dosažení rekordního roku pro Fortunu. Náš tým vykázal přes 409 milionů EUR celkových náběrů, což je o 6,2 % více nežli loni a čistého zisku 13,3 milionu EUR. Dosáhli jsme výborné finanční výsledky napříč všemi zeměmi a všemi kanály. Naše plány do budoucna podpořilo strategické připojení dalších výnosů z nového loterijního projektu v České republice," řekl Wilf Walsh, zástupce předsedy představenstva a mezitímní CEO Fortuna Entertainment Group.

„S dosaženým výsledky Fortuna v roce 2011 jsem velmi spokojen, potvrdily další rok stability, tržního růstu a vytváření peněžních prostředků. Ačkoliv trh v Evropě byl poznamenán dalším hospodářským zpomalením, segment sázení se ukázal jako odolný tržním nejistotám a vyvíjel se v souladu s naším očekáváním, sdělil Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuna Entertainment Group NV. "V segmentu sportovního sázení, který je klíčovým pro tvorbu hodnoty Společnosti, jsme dosáhli růstu hlavních finančních ukazatelů, udrželi prodejní marže a navíc se udrželi na špičce trhů ve všech zemích, kde působíme. V České republice jsme úspěšně spustili provoz loterie," dodal J. Janov.

 

Vybrané finanční ukazatele - FEG celkem


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.