RM-SYSTÉM»Události»Výsledková sezóna na české burze pokračuje

Výsledková sezóna na české burze pokračuje

27.02.2012 09:22
V osmém týdnu roku 2012 jsme se dočkali příjemného překvapení v podobě výsledků automobilky Volkswagen, která v roce 2011 více než zdvojnásobila čistý zisk na 16 mld. EUR, oproti předchozímu roku. Je pravděpodobné, že tento výsledek přispěje k výraznému zvýšení dividendy za rok 2011. Své hospodářské výsledky prezentovala také mediální skupina CETV a jeden z předních producentů černého uhlí a koksu ve střední Evropě, společnost New World Resources Plc.

Tatra chce letos zvýšit prodej speciálních automobilů do Spojených arabských emirátů
Tatra chce v roce 2012 prodat do Spojených arabských emirátů desetinásobek vozů, oproti předešlému roku, kdy zde dodala 20 nových vozů modelu Tatra 815-816 LIWA. Jednou z charakteristik dodávaných automobilů je armádní písečné maskování.

,,Doufáme, že v letošním roce se nám podaří prodat těchto vozů ještě více. V současné době nabízíme armádě více než 200 nových vozidel," sdělil pro IHNED.cz generální ředitel Tatry Ronald Adams. Vzhledem k přírodním podmínkám Emirátů musí automobilka vozy speciálně upravovat. "Tento model je speciálně uzpůsoben pro pohyb na písčitém terénu, např. prostřednictvím speciálního systému podhušťování pneumatik," doplnil Adams. Dalším specifikem těchto vozů je pak náprava 8x8.

Kopřivnická Tatra do Spojených arabských emirátů prodává vozy od poloviny devadesátých let, ke konci roku 2011 zde prodala již 1182 automobilů. Aktuálně tvoří převážnou část obchodních aktivit dodávky náhradních dílů, které podle vyjádření společnosti dosahují objemu několika milionů EUR ročně.

V loňském roce klesla produkce Tatry zhruba o čtvrtinu na 702 vozů. Zatímco v roce 2001 dodali na český trh čtyři výrobci nákladních automobilů celkem 2718 vozů, v roce 2011 jich bylo pouze 1293 od dvou automobilek.

New World Resources oznámila předběžné hospodářské výsledky za rok 2011

Hlavní finanční údaje:
- Konsolidované výnosy z pokračujících činnosti: 1632 mil. EUR (nárůst o 3 %).
- EBITDA z pokračujících činností: 454 mil. EUR (pokles o 2 %).
- Očištěný zisk, vyjma 82 mil. EUR, tj. jednorázového výnosu z prodeje NWR Energy, a jednorázové daňové vratky ve výši 23 mil. EUR v roce 2010: 130 mil. EUR (nárůst o 1 %).
- Základní zisk na akcii: 0,47 EUR.
- Navrhovaná konečná dividenda: 0,07 EUR na akcii druhu A, což celkovou dividendu za rok 2011 zvyšuje na 0,23 EUR na akcii druhu A.
- Čistý dluh: 391 mil. EUR; v nejbližší době nejsou splatné žádné významnější úvěry.

Hlavní provozní údaje:
- Hodnota koeficientu LTIFR3 se zlepšila o 8 % na hodnotu 7,87.
- Těžba uhlí: 11,2 mil. tun; externí prodeje uhlí: 10,6 mil. tun.
- Výroba koksu: 770 tis. tun; externí prodeje činily 555 tis. tun.
- Byly zahájeny stavební práce na dole Dębiensko v Polsku.
- Záměr prozkoumat ložisko 1,5 mld. tun černého uhlí v dole Frenštát.
- Reinkorporace do Velké Británie a začlenění do indexu FTSE.

Výhled pro rok 2012:
- Sjednané ceny koksovatelného uhlí na první čtvrtletí 2012: 142 EUR za tunu.
- Sjednané ceny koksu: 311 EUR za tunu.
- Sjednané průměrné ceny energetického uhlí pro rok 2012: 74 EUR za tunu.
- Cíl těžby uhlí: 10,8-11 mil. tun.
- Cíl prodeje uhlí: 10,25-10,5 mil. tun.
- Předpokládaný prodejní mix: 48 % koksovatelného uhlí; 52 % energetického uhlí.
- Cíl výroby koksu: 700 tis. tun.
- Cíl prodeje koksu: 600 tis. tun.
- Očekává se, že náklady těžby na tunu zůstanou po vyloučení vlivu směnných kurzů převážně v nezměněné výši.
- Předpokládané investiční výdaje: 250 mil. EUR, z čehož 40-50 mil. EUR připadá na projekt Dębiensko.

Konsolidovaný zisk za sledované období dosáhl výše 130 mil. EUR, což představuje pokles o 44 % ve srovnání s rokem 2010. Po vyloučení jednorázového příjmu ve výši 82 mil. EUR z prodeje obchodu s elektrickou energií a daňové vratky ve výši 23 mil. EUR v předcházejícím roce se konsolidovaný očištěný zisk za sledované období zvýšil o 1 % z hodnoty 128 mil. EUR v roce 2010.

Časový rozpis pro konečnou dividendu:
- Ex-dividend den pro burzy v Londýně, Praze a Varšavě: 28. března 2012.
- Rozhodný den: 30. března 2012.
- Fixace kurzu k euru a jeho vyhlášení: 17. dubna 2012.
- Řádná valná hromada: 26. dubna 2012.
- Datum výplaty: 2. května 2012.

CETV zhoršila své hospodaření
Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) reportovala výsledky za 4Q roku 2011. Tržby a OIBDA dopadly lépe, než bylo očekáváno, avšak celkově se CETV přehoupla do ztráty.

Hlavní finanční údaje:
- Tržby ve 4Q roku 2011: 276,9 mil. USD (4Q 2010: 257,4 mil. USD).
- OIBDA ve 4Q roku 2011: 81,2 mil. USD (4Q 2010: 64,8 mil. USD).
- OIBDA marže ve 4Q roku 2011: 29,3 % (4Q 2010: 25,2%).
- EBIT: - 12,1 mil. USD (4Q 2010: 41,9 mil. USD).
- Čistý zisk: - 72,4 mil. USD (4Q 2010: - 26,1 mil. USD)

Čistý zisk zahrnuje jednorázovou ztrátu ve výši 70 mil. USD, související s aktivy v Bulharsku, kde se očekává negativní vývoj ekonomiky.

- Tržby za celý rok 2011: 864,8 mil. USD.
- OIBDA za celý rok 2011: 167 mil. USD.
- Čistý zisk za celý rok 2011: - 179,6 mil. USD (2,71 USD/akcie).
- OIBDA marže za celý rok 2011: 19,3 % (rok 2010: 14,6 %).

Cíle pro rok 2012:
- Snížit zadlužení .
- Posílit vedoucí pozici na trzích, kde CETV působí.
- Hledat a posílit nové kanály tržeb.

Volkswagen zdvojnásobil zisk
Automobilový koncern Volkswagen potěšil své akcionáře více než dvojnásobným čistým ziskem na rekordních 15,8 mld. EUR. Zároveň oznámil, že vedení společnosti doporučí akcionářům na valné hromadě zvýšit vyplácenou dividendu a závodní rada bude usilovat o zvýšení odměn pro své zaměstnance.

Hlavní finanční údaje:
- Tržby za celý rok 2011: 159,3 mld. EUR.
- EBIT za celý rok 2011: 11,3 mld. EUR (rok 2010: 7,1 mld. EUR).
- Čistý zisk ve 4Q 2011: 2,3 mld. EUR.
- Čistý zisk za celý rok 2011: 15,8 mld. EUR (rok 2010: 7,2 mld. EUR).
- Navrhovaná dividenda: 3 EUR (kmenová akcie); 3,06 EUR (preferenční akcie).

Volkswagen je největší automobilkou v Evropě, přičemž do roku 2018 se hodlá stát největší automobilkou na světě. V lednu roku 2012 společnost oznámila, že poprvé v historii prodala více než osm milionů vozů. Do koncernu Volkswagen patří rovněž Škoda Auto, která v roce 2011 prodala 875 tis. vozů. Další značky ve skupině jsou Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Seat.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy