RM-SYSTÉM»Události»New World Resources - Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011

New World Resources - Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011

23.02.2012 08:44
Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes oznámila své hospodářské výsledky za kalendářní rok 2011.

Hlavní finanční údaje

 • Konsolidované výnosy1 ve výši 1 632 mil. EUR, což představuje nárůst o 3 %
 • EBITDA1 ve výši 454 mil. EUR, což znamená pokles o 2 %
 • Očištěný zisk ve výši 130 mil. EUR, což je nárůst o 1 %2
 • Základní zisk na akcii 0,47 EUR
 • Navrhovaná konečná dividenda ve výši 0,07 EUR na akcii druhu A, což celkovou dividendu za rok 2011 zvyšuje na 0,23 EUR na akcii druhu A
 • Čistý dluh ve výši 391 mil. EUR; v nejbližší době nejsou splatné žádné
  významnější úvěry


Hlavní provozní údaje

 • Hodnota koeficientu LTIFR3 se zlepšila o 8 % na hodnotu 7,87
 • Těžba uhlí dosáhla výše 11,2 mil. tun a externí prodeje uhlí činily 10,6 mil.
  tun
 • Výroba koksu dosáhla výše 770 tis. tun a externí prodeje činily 555 tis. tun
 • Byly zahájeny stavební práce na dole Dębiensko v Polsku
 • Záměr prozkoumat ložisko 1,5 mld. tun černého uhlí v dole Frenštát
 • Reinkorporace do Velké Británie a začlenění do indexu FTSE


Výhled pro rok 2012

 • Ceny koksovatelného uhlí na první čtvrtletí 2012 sjednány ve výši 142 EUR za tunu a ceny koksu ve výši 311 EUR za tunu
 • Průměrná sjednaná cena energetického uhlí pro rok 2012 ve výši 74 EUR
  za tunu
 • Cíl těžby uhlí ve výši 10,8-11 mil. tun a cíl prodeje uhlí ve výši 10,25-10,5
  mil. tun
 • Předpokládaný prodejní mix uhlí v poměru 48 % koksovatelného uhlí a
  52 % energetického uhlí
 • Cíl výroby koksu ve výši 700 tis. tun a cíl prodeje koksu ve výši 600 tis. tun
 • Očekává se, že náklady těžby na tunu zůstanou po vyloučení vlivu směnných kurzů převážně v nezměněné výši
 • Předpokládané investiční výdaje ve výši 250 mil. EUR, z čehož 40-50 mil. EUR připadá na projekt Dębiensko

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy