RM-SYSTÉM»Události»Česká burza roste díky výsledkové sezóně

Česká burza roste díky výsledkové sezóně

17.02.2012 18:05
Dění v sedmém týdnu roku 2012 se neslo opětovně ve znamení Řecka, snižování ratingů evropských zemí, probíhající výsledkové sezóně a poklesu HDP v Eurozóně. Začátek týdne, respektive předcházející víkend dodal investorům mírný optimismus díky schválení fiskálních opatření řeckým parlamentem, které bylo nezbytné pro poskytnutí půjčky v objemu 130 mld. EUR. Nyní jsou na řadě soukromí investoři, kteří musí opětovně souhlasit s dobrovolným odpisem řeckých dluhopisů. Nálada se počátkem týdne rychle zkazila poté, co agentura Moody´s oznámila snížení ratingu 6 zemí EU a u 3 dalších pak negativně změnila výhled. Důvodem jsou obavy, že slabý ekonomický vývoj ohrozí snahy při zavádění reforem a úsporných opatření. Agentura rovněž varovala, že uvažuje o revizi ratingu sedmnácti finančních institucí s celosvětovou působností, přičemž celkově se bude snižování ratingu a výhledu týkat 114 společností – v řadě případů se jedná o snížení až o 3 stupně. Aby toho nebylo málo, v posledním čtvrtletí roku 2011 dle předběžných odhadů došlo k poklesu HDP Eurozóny o 0,3% oproti třetímu čtvrtletí 2011. Stejného výsledku se dočkalo i HDP České republiky, které rovněž dle předběžného odhadu pokleslo v posledním čtvrtletí o 0,3% (vůči třetímu čtvrtletí).

OHL ŽS bude v Rusku stavět železnici za 1,5 mld. EUR
Během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medveděva došlo k podpisu smlouvy mezi českou OHL ŽS, a.s., a ruskou Jamalskou železniční společností. Kontrakt s názvem "SMLOUVA č. 520/11 na výstavbu železničního úseku Obskaja - Salechard - Nadym, včetně Mostu přes řeku Ob, Ruská federace" je součástí projektu výstavby dopravní trasy "Severnyj shirotnyj chod".
Kontrakt bude realizován po jednotlivých úsecích, kterými jsou: 1. úsek - Salechard - Nadym 2. úsek - Obskaja - Salechard 3. úsek - Most přes řeku Ob Akciová společnost OHL ŽS bude plnit roli generálního dodavatele. Hodnota kontraktu přesáhne 1,5 mld. EUR bez DPH, jeho realizace započne momentem dořešení celkového financování z české a ruské strany. Podpis kontraktu je tedy úzce spojen s podpisem mandátu České exportní bance k účasti na financování projektu spolu s českými a ruskými komerčními bankami. V rámci realizace stavby počítá OHL ŽS, a.s., s rozsáhlým zapojením řady českých firem. Tímto však možnosti spolupráce českých firem na zakázkách v Ruské federaci údajně nekončí.

Komerční banka představila konsolidované neauditované hospodářské výsledky za 4Q
KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %. Celkový objem vkladů stoupl o 4,2 %. Výnosy se zvýšily o 1,2 %. Jejich růst omezovaly především přetrvávající nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč. Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB oceněny na 25% jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011 dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.
Představenstvo KB navrhuje dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 160 Kč na akcii (6 082 mil. Kč). Výplatní poměr by se tak pohyboval ve výši 64,2% z čistého zisku náležejícího akcionářům.

Vybrané obchodní výsledky roku 2011
- skupina KB obsluhovala 2 600 000 klientů.
- samotná KB obsluhovala 1 602 000 klientů, což je meziročně o 12 000 klientů více.
- objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 12,7% na 450,5 mld. Kč.
- nejdynamičtější růst vykázaly hypotéky, jejichž objem vzrostl o 13,6 % na 124,1 mld. Kč.
- ve skupině KB vzrostl objem vkladů o 4,2% na 560,7 mld. Kč.
- kapitálová přiměřenost je 14,6% (ukazatel jádrového kapitálu Tier 1: 13,4%).
- poměr úvěrů a vkladů je 77,5%.
- volné zdroje jsou umisťovány převážně v operacích s ČNB a s českými vládními dluhopisy.

ČKD Kutná Hora ovládl ukrajinský oligarcha
Bitva ukrajinského a ruského oligarchy o ČKD Kutná Hora skončila vítězstvím ukrajinského podnikatele a politika Konstantina Ževaga. Věřitelský výbor slévárenské firmy, která nyní prochází reorganizací, minulý týden schválil ukrajinský záchranný plán; o tom ruském ani nehlasoval. Verdikt potvrdil také insolvenční soud.
Podle deníku E15 však Ževagův soupeř v boji o ČKD, společnost Rail Group spolu s ruským podnikatelem Iskandrem Machmudovem, hodlá rozhodnutí zvrátit u soudu.
"Už napadli celý průběh insolvenčního řízení, odvolají se i proti poslednímu rozhodnutí soudu," cituje deník E15 svůj zdroj.
Ževago, majitel skupiny Finance a kredit, slíbil za ČKD 485 milionů korun. Ruská firma Rail Group tuto nabídku přebila - nabídla 691 milionů a další 1,8 miliardy, které mají jít na rozvoj podniku během pěti let, píše deník. Sama ČKD Kutná Hora však prohlásila, že ruský návrh má nejen formální nedostatky, ale také mu chybí hodnověrné informace o zajištěném financování a odbytu kutnohorských výrobků v Rusku.
Dosavadní vlastníci a manažeři ČKD nyní čelí obvinění Rusů, že s Ukrajinci dlouhodobě spolupracují a samotnou insolvenci firmy narafičili kvůli tomu, aby ji mohli Ževagovi lidé levně koupit. Rusové chtějí podle E15 u soudu napadnout také to, že věřitelský výbor vůbec jejich návrh nepřipustil ke hlasování, což je podle nich v rozporu s evropskými úmluvami. Rail Group není jediným věřitelem ČKD Kutná Hora, který si stěžoval na průběh insolvenčního řízení. Na údajně "nekalé zájmy dlužníka ČKD a spřátelených osob" si dříve stěžovala také společnost E. ON Energie, napsal deník E15.

Telefónica Czech Republic oznámila své auditované konsolidované finanční výsledky
Společnost dnes oznámila své auditované konsolidované finanční výsledky za leden až prosinec roku 2011. Na vysoce konkurenčním trhu se podařilo Telefónice zvýšit počet zákazníků smluvních mobilních služeb meziročně o 6,5 %, když ve čtvrtém čtvrtletí 2011 jejich počet vzrostl o 54 tisíc, díky pokračujícímu nárůstu zákazníků mobilního internetu a nižší míře odchodu zákazníků smluvních služeb. Počet zákazníků služeb vysokorychlostního internetu xDSL se meziročně zvýšil o 8,1 % na 872 tisíc (v roce 2011 vzrostl jejich počet o 66 tisíc).
I nadále pokračuje pokles počtu pevných linek, byť nižším tempem oproti předchozím obdobím. Jejich celkový počet se meziročně snížil o 5,2 %, v roce 2011 dosáhl pokles 87 tisíc, což je o 13,9 % méně než v roce 2010.
Meziroční pokles konsolidovaných výnosů ve čtvrtém čtvrtletí dále zpomalil na -4,0 % (-5,7 % za celý rok 2011) díky lepšímu vývoji mobilních výnosů, silným výnosům z ICT služeb a pokračujícímu nárůstu výnosů na Slovensku. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) očištěný pro účely odhadu klesl v roce 2011 meziročně o 5,0 %, v rámci cílového rozpětí, zatímco srovnatelná OIBDA marže se zvýšila o 0,2 procentního bodu a dosáhla solidní úrovně 43,6 % (o 1,1 procentního bodu na 45,4 % ve čtvrtém čtvrtletí).

Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na efektivní vynakládání provozních nákladů a kladný provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste.
Telefónica Slovakia zaznamenala další nárůst zákazníků. Jejich počet meziročně vzrostl o 32,2 % (o 85 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí). Kromě toho Telefónica Slovakia dále zlepšila své finanční výsledky.

Celková výše konsolidovaných investic společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dosáhla v souladu s celoročním cílem 5 621 mil. Kč (výhled pro rok 2012 - 6,2 mld. Kč).

Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl v roce 2011 výše 8 684 mil. Kč (12 280 mil. Kč za rok 2010). Vlastní kapitál poklesl na 69 097 mil. Kč (oproti 73 176 mil. Kč v roce 2010).

Představenstvo společnosti schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2011, který bude předložen ke schválení akcionářům na valné hromadě, na výplatu celkové částky ve výši 40 Kč na akcii, která se skládá z 27 Kč ve formě výplaty dividendy a 13 Kč ve formě snížení základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Kromě toho představenstvo schválilo návrh, který bude rovněž předložen ke schválení akcionářům na valné hromadě, na získání rámcového souhlasu k případnému odkupu vlastních akcií až do výše 10 % akcií společnosti.

Telefónica Czech Republic, a.s. zakončila páteční obchodování na české burze RM-SYSTÉM s kurzem 388,30 Kč za jednu akcii (+ 5,52 %).

Index české burzy RM-SYSTÉM v tomto týdnu posílil o 1,72%, přičemž uzavřel na hodnotě 1975,69 bodů. Zobchodovaný objem dosáhl výše 200,5 mil. Kč.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy