RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí 2011

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí 2011

16.02.2012 08:19
Praha, 16. února 2012 – KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %. Celkový objem vkladů stoupl o silná 4,2 %. Výnosy se zvýšily jen mírně, o 1,2 %, neboť jejich růst omezovaly především přetrvávající nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč. Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB oceněny na 25% jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011 dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.

Na základě solidních výsledků v roce 2011 a silné kapitálové pozice KB, a s ohledem na vývoj
ekonomického a regulatorního prostředí, jakož i kapitálových potřeb pro další růst banky,
představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 6 082 milionů Kč, což je 160 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 64,2 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 4,8 % ve srovnání s uzavírací cenou akcie na konci roku 2011.


Úspěšné obchodní výsledky v roce 2011

 • Skupina KB v roce 2011 obsluhovala 2,6 milionů klientů. Samotná KB měla 1 602 000 klientů, což je v meziročním srovnání o 12 000 více.
 • Objem poskytnutých úvěrů klientům vzrostl o výrazných 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Narostlo úvěrování všech segmentů zákazníků.
 • Nejdynamičtější růst vykázaly hypotéky, jejichž objem vzrostl o 13,6 % na 124,1 miliardy Kč. Flexibilní a výhodné vlastnosti hypoték KB podpořily nárůst podílu Komerční banky na
  hypotečním trhu.
 • Jak občané, tak i podnikoví zákazníci upřednostňovali bezpečné uložení svých prostředků,
  což přispělo k růstu celkového objemu depozit ve Skupině KB o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Největší podíl na celkovém nárůstu vkladů měly běžné a spořicí účty.

Pevné základy pro další rozvoj

 • Odhodlání Komerční banky vytvářet dlouhodobá vzájemně prospěšná partnerství se svými
  klienty zůstává i nadále základem její strategie.
 • Banka si udržuje solidní kapitálovou vybavenost (s celkovou kapitálovou přiměřeností 14,6 % a ukazatelem jádrového Tier 1 kapitálu na 13,4 %) a vynikající likviditu (s poměrem úvěrů a vkladů 77,5 %). Volné zdroje KB převážně umísťuje v operacích s Českou národní bankou a s českými vládními dluhopisy.
 • V listopadu 2011 zvítězila Komerční banka v desátém ročníku soutěže Banka roku,
  organizované společností Fincentrum. Banka byla oceněna pro svoji stabilitu, spolehlivost a inovativní přístup. V dosavadní desetileté historii ankety zvítězila Komerční banka již počtvrté.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy