RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise NOKIA CORP., ISIN: FI0009000681

Výplata dividendy u emise NOKIA CORP., ISIN: FI0009000681

03.02.2012 11:12
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 8. květen 2012 * Výše dividendy (po zdanění): EUR 0,144 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 23. květen 2012

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 8.5.2012, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy