RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Splacení podřízeného dluhu

Komerční banka, a.s. - Splacení podřízeného dluhu

30.01.2012 08:14
Dne 9.12.2011 KB oznámila, že Představenstvo KB odsouhlasilo záměr využít opci na splacení podřízeného dluhu ve výši 6 mld. Kč (6 000 000 000 CZK). Podřízený dluh byl KB poskytnut společností jejího majoritního akcionáře, Société Générale S.A., ke konci roku 2006. Podřízený dluh byl úročen proměnlivou sazbou vázanou na jednoměsíční PRIBOR a měl jednorázovou desetiletou splatnost s opcí na splacení po pěti letech a poté ke kterémukoliv datu úrokové platby, která probíhala pravidelně jednou za měsíc.

Splacení podřízeného dluhu, který byl součástí regulatorního kapitálu Tier 2 pro kapitálovou přiměřenost, podléhalo oznámení a projednání s Českou národní bankou jako dohledovým orgánem a projednání s vybranými mezinárodními finančními institucemi jako věřiteli KB. Vzhledem ke kladnému výsledku všech těchto projednání a své silné kapitálové pozici KB realizovala splacení podřízeného dluhu k 27.1.2012.


Skupina KB vykazuje vysokou úroveň kapitálové přiměřenosti, na konsolidované úrovni k 30.9.2011 ve výši 16,0%, z toho příspěvek podřízeného dluhu byl pouze 1,7%. I po splacení podřízeného dluhu Skupina KB bude nadále plánovaně rozvíjet svoje obchodní aktivity v oblasti financování a služeb klientům. Současně Skupina KB disponuje více než dostatečnou úrovní své kapitálové přiměřenosti, a to jak v porovnání s regulatorním minimem, tak ve výhledu zvyšujících se regulatorních požadavků v důsledku předpokládané postupné implementace nových pravidel Basel 3.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy