RM-SYSTÉM»Události»Interní audit prověřil zakázky Škoda Plzeň

Interní audit prověřil zakázky Škoda Plzeň

11.01.2012 10:29
Vztahy ČEZ se Škoda Power byly nastaveny standardním a obvyklým formálním způsobem, včetně například smluvní penalizace. Audit neshledal v dokumentaci vztahů se Škoda Power žádné prvky neformálních vazeb, které by naznačovaly nekorektní, neetické, nebo korupční jednání.

Vztahy společnosti/Skupiny ČEZ se Škoda Power ověřoval interní audit na základě úkolu z představenstva z poloviny října 2011. Výslednou zprávu předal představenstvu ČEZ a následně připravil presentační podobu pro informaci majoritního vlastníka, z jehož popudu byl audit uskutečněn, ale i všech ostatních akcionářů.

Rozsah vztahů ČEZ se Škoda Power vyplývá z významné historické vazby na dodavatele téměř všech turbosoustrojí, provozovaných v elektrárnách ČEZ (všechny turbíny s výkonem 100 MW a vyšším, s výjimkou EPR II). Charakterem však jde o standardní obchodní vztahy, s parametryobdobnými jako v případech jiných dodavatelů ČEZ (včetně například uplatnění smluvního penále). Z podkladů vyplynul významný nárůst objemu zakázek Škoda Power po roce 2004, ten je však zcela v kontextu nárůstu celkových investičních výdajů Skupiny ČEZ. Rozhodnutí společnosti ČEZ, která k takovému nárůstu vedla (například projekty obnovy hnědouhelných elektráren, či program dodavatelské údržby logických celků elektráren) byla motivována podnikatelskými důvody v souladu se strategií ČEZ.
Interní audit prověřoval vzorek 39 kontraktů, které Škoda Power od roku 2004 získala od ČEZ nebo ŠP Invest, pokrývající více než 95% dosud fakturovaných částek. Aktuální hodnota kontraktů tohoto vzorku představuje částku 26,4 mld.Kč, z toho 15,4 mld.Kč již bylo Škoda Power fakturováno a společnostmi Skupiny ČEZ zaplaceno.
Závěry auditu:
Rozhodnutí o klíčových zakázkách, kterých se zúčastnila Škoda Power byla motivována podnikatelskými důvody v souladu se schválenou strategií Skupiny ČEZ. Vztahy k Škoda Power byly nastaveny standardním a obvyklým formálním způsobem, včetně například uplatnění smluvní penalizace. Nebyly zjištěny neformální vazby, které mohly být nekorektní, neetické, popřípadě mohly být vnímány jako prokorupční. Postupy jednání zaměstnanců Skupiny ČEZ při zadávání zakázek byly nastaveny a dostatečně popsány v řídící dokumentaci, v souladu s obecnou legislativou. Výběr dodavatelů probíhal v praxi bez významných odchylek od řídící dokumentace/zákonem stanovených postupů. Absence datumů na některých dokumentech (vesměs interní rozhodovací akty ČEZ, a. s. či ŠP Invest, s.r.o) snižuje jejich průkaznost. Společnost ČEZ neposkytla Škoda Power žádný úvěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy