RM-SYSTÉM»Události»Telefónica Czech Republic, a.s. - Oznámení o založení dceřiné společnosti Informační linky, a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s. - Oznámení o založení dceřiné společnosti Informační linky, a.s.

04.01.2012 08:41
Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. založila dceřinou společnost Informační linky, a.s., jejíž vznik ke dni 1. 1. 2012 potvrdil rejstříkový soud. Dceřiná společnost byla vytvořena formou vkladu části podniku - organizační jednotky Informační a asistenční služby, která poskytuje zákazníkům informační služby na telefonních číslech 1180, 1181 a 1188. Tímto vyčleněním došlo k převodu všech složek uvedené části podniku (včetně zaměstnanců) do dceřiné společnosti. Informační služby budou poskytovány zákazníkům stejným způsobem a ve stejné kvalitě jako doposud.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy