RM-SYSTÉM»Události»Závěrečný týden na burze RM-SYSTÉM plusový

Závěrečný týden na burze RM-SYSTÉM plusový

30.12.2011 21:37
Právě se naplnil poslední obchodní den roku 2011, ve kterém se investoři rozhodně nenudili. Trhy ve střední Evropě zažívaly doslova tsunami, snové představy o nekonečných ziscích vzaly za své a budovaná portfolia se hroutila jako domeček z karet. Letošní rok proto nebude v obchodních denících řady investorů zaznamenán zlatým písmem a většina z nich bude chtít co nejdříve zapomenout. Zatímco finanční trhy za „velkou louží“ budou do poslední chvíle bojovat, zda se jim přeci jen podaří dostat pro tento rok do kladných hodnot, otázka pro evropské indexy zněla v posledních dnech úplně jinak - kolik procent letos ztratí? Odpověď je již známá a nepotěší zejména investory na tuzemském trhu, jelikož právě domácí burzy ztrácely velmi výrazně. Zda se situace v příštím roce nebude opakovat, záleží na některých, dosud nevyřešených otázkách a nepředvídatelných situacích, ke kterým by mohlo dojít. Pokud dají trhy za pravdu analytikům Société Générale, pak nás čeká perná první polovina roku 2012 a ke zklidnění situace dojde až ve druhé polovině roku. Pro tuzemský trh je z jejich výhledu pozitivní zejména očekávání pro vývoj domácích indexů. Ty by měly po letošním katastrofálním výsledku výrazněji posílit. Na odpověď, zda tomu tak skutečně bude, si ovšem budeme muset počkat až na uveřejnění komentáře z 52. týdne roku 2012.

Letošnímu roku vévodily problémy zadlužených evropských ekonomik
Většina ekonomických událostí letošního roku se sice točila okolo dluhů evropských zemí, řada informací, ovlivňujících vývoj na finančních trzích však pocházela i z jiných oblastí. Nepříliš vyvedený rok jakoby předznamenalo březnové tsunami, které devastovalo Japonsko, vyvolalo výbuch elektrárny ve Fukušimě a vyžádalo si tisíce lidských životů. Mimo obchodníků na akciových trzích, tyto skutečnosti nenechaly klidnými ani evropské obyvatelstvo a politickou scénu tohoto kontinentu. A tak se záhy rozvířila debata ohledně bezpečnosti jaderných elektráren v Evropě. Průkopníkem se v této oblasti stalo Německo, které vypracovalo plán na odstavení všech jaderných elektráren v této zemi do roku 2022. Toto rozhodnutí mělo vliv zejména na cenu elektrické energie, která se následně začala zvyšovat. Nevídané věci zažil politický systém v afrických zemích. Nespokojenost tuniských občanů s korupčním prostředím a nezaměstnaností vedla k masovým protestům proti vládě a výsledkem byl útěk prezidenta za hranice země a pád vlády. Touto skutečností se inspirovaly další země a došlo k událostem označovaným jako „arabské jaro". Nejtěžší protesty potkaly Egypt a především Libyi, kde situace vyústila v ozbrojené střety mezi vojsky OSN a armádou libyjského vůdce Muamara Kaddáfího. Vlivem těchto událostí docházelo ke zvyšování v cenách ropy. Ropa Brent hravě překonávala hranici 120 USD za barel a její cena dosahovala úrovní ze srpna roku 2008. Po uklidnění politické situace se její cena vrátila zpět do teritoria v oblasti 100 USD za barel a extrémní názory o cenách v blízkosti 200 USD za barel, vzaly za své. Evropu sužovaly zejména problémy spojené s dluhy jednotlivých zemí eurozóny, které se jako morová nákaza šířily napříč tímto uskupením. Nedůvěra investorů a zásahy ratingových agentur na sebe nenechaly dlouho čekat a politická reprezentace spolu s ECB počala hledat řešení. Situace dospěla do začarovaného kruhu, kde na jedné straně stojí neochota investorů kupovat dluhopisy problémových zemí, díky které jsou tyto země nuceny zvedat úrokové kupóny obligací na nebezpečné úrovně a na druhé straně ECB, která se zdráhá provádět masívní podporu těmto zemím. V posledních dvou týdnech investoři uvěřili, že eurozóna má naději na záchranu, což se projevilo v aukcích španělských a italských dluhopisů. Čert nikdy nespí a touha spekulantů po zisku neumírá.

Burza RM-SYSTÉM prožila druhé nejhorší období za posledních 5 let
Obchodníkům provádějícím operace s akciemi na burze RM-SYSTÉM letos pšenka nekvetla. Index burzy RM-SYSTÉM ve vleku světových událostí ztratil téměř třetinu své hodnoty, když rok 2011 zahajoval na úrovni 2 518,21 bodů a dnes uzavřel na hodnotě 1 771,36 bodů. Jeho ztráta tak dosáhla nepříjemných 29,66 %. Jednalo se o druhý nejhorší výsledek indexu RM za posledních 5 let, přičemž horší situace již panovala jen v roce 2008, ve kterém index odepsal, především díky závěrečným čtyřem měsícům, 42,90 %. Maximální hodnoty indexu RM v období posledních pěti let, leží na úrovni 3 467,33 bodů, kterých bylo dosaženo v říjnu roku 2007. Hodnota 3 467,33 bodů je zároveň nejvyšší v celé historii sestavování tohoto indexu. Na minimálních hodnotách se naopak index pohyboval na konci února roku 2009, kdy dosáhl hladiny 1 602,96 bodů.

Z pohledu objemů obchodů se o tak špatný rok nejednalo. Jejich hodnota se sice oproti loňskému roku mírně snížila, ale o dramatický pokles v chuti investorů se nejednalo. Celkový zobchodovaný objem v roce 2011 dosáhl 8,91 miliardy Kč, v roce 2010 to bylo 9,18 miliardy Kč. Průměrný denní objem dosáhl v letošním roce 35,24 milionů Kč. Nejvíce se v posledních pěti letech obchodovalo v roce 2009, kdy se trhy postupně vzpamatovávaly z výrazných propadů roku předchozího a následná rally sebou přitáhla širší investiční publikum. Objem obchodů tehdy dosáhl 10,46 miliardy Kč. Nákupní či prodejní příkaz mohli investoři vyplnit, stejně jako loni, v 253 dnech. V roce 2009 probíhalo obchodování „pouze" v 249 dnech. Tomu odpovídal průměrný denní objem obchodů ve výši 42,02 milionů Kč.

Na některých akciích bylo možno v roce 2011 vydělat, nejvíce zhodnotil McDonald´s
I přes výrazné poklesy většiny titulů obchodovaných na burze RM-SYSTÉM, bylo možno najít takové společnosti, které svou hodnotu zvyšovaly. Vzhledem k rozdílnému vývoji evropských trhů v porovnání s americkými, je zcela jasné, které tituly vévodily pelotonu „pětadvacítky" ze segmentu EasyClick.

Pomyslnou korunu pro krále roku 2011 mohou nasadit akcionáři společnosti McDonald´s. Nadnárodní firma s tradicí, stabilním dividendovým výnosem a rostoucími tržbami byla v tomto roce investory velmi ceněna. Společnosti se v průběhu roku dařilo zejména v oblasti Asie a Afriky, kde zaznamenala nejvýraznější růst tržeb. Zahanbit se však nenechala ani divize evropská či severoamerická. V září zároveň rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení vyplácené čtvrtletní dividendy o 15 % na úroveň 0,70 USD. Ročně tak společnost vyplatí 2,8 USD na akcii. Investoři na základě těchto zpráv vyhnali kurz akcií obchodovaných na burze RM-SYSTÉM k ceně 2 013,90 Kč a zajistili zhodnocení o 39,29 %.

Další společností, která v tomto roce výrazně posilovala, byl americký výrobce polovodičů a mikroprocesorů Intel Corporation. Společnost zaznamenala v tomto roce rekordní hodnoty tržeb hned dvakrát. Nejprve se ve 2. čtvrtletí roku 2011 podařilo poprvé v historii dosáhnout mety 13,1 miliardy USD a ve čtvrtletí následujícím byla tato hodnota dokonce překonána. Tržby ve 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhly úrovně 14,3 miliardy USD. Společnost si zároveň udržuje vysoké hrubé marže (rozdíl mezi výnosy a náklady) v oblasti 64,4 %, což zároveň znamenalo rekordní hladiny čistého zisku. Čistý zisk za 3. čtvrtletí dosáhl 3,7 miliardy USD, ve 2. čtvrtletí dosahoval tento ukazatel hodnoty 3,2 miliardy USD. Akcie společnosti zakončily rok 2011 na ceně 488 Kč, o 24,55 % silnější.

Jak jsem již uvedl v úvodu komentáře, tento rok byl zejména rokem poklesů a postihl většinu titulů obchodovaných na burze RM-SYSTÉM. Největší ztráty odepisovali akcionáři společnosti ECM Real Estate Investments, přičemž hodnota jejich majetku v této společnosti klesla v podstatě na 0. Dne 24.5.2011 bylo u Městského soudu v Praze zveřejněno usnesení o zápisu společnosti do insolvenčního rejstříku a Městský soud v Praze rozhodl o úpadku společnosti. Schůze věřitelů pak rozhodla 20.7.2011 na svém zasedání o řešení úpadku formou konkurzu. Na jeho základě byly akcie společnosti vyřazeny z obchodování na burze RM-SYSTÉM.

Černým koněm tuzemských trhů měla být dle odhadu analytiků mediální společnost CETV. Vzhledem k ultracyklické povaze titulu však v jejím případě zůstalo pouze u zbožných přání. Pokles příjmů z reklamy, nejasná situace na finančních trzích způsobila držitelům akcií této společnosti nemalé ztráty. I přes relativně dobré tržby, kterých společnost dosáhla ve 3. kvartále roku 2011 zůstalo hospodaření společnosti zahaleno rouškou tajemství. Situaci příliš nepomáhaly ani pravidelné prodeje akciových podílů předsedou představenstva společnosti, Adrianem Sarbu. Akcie obchodované na burze RM-SYSTÉM odepsaly 66,08 % a cena 130,50 Kč je v těsné blízkosti minimům z roku 2009.

Poslední obchodní týden již mnoho změn nepřinesl, objemy byly tradičně slabé
V 52. týdnu roku 2011 většina titulů ze segmentu EasyClick posílila. Vzájemný poměr mezi rostoucími a klesajícími akciemi, skončil 16 : 6 ve prospěch rostoucích titulů, 2 společnosti se v závěru týdne obchodovaly na stejných cenách, na jakých obchodování v pondělí zahajovaly. Pokud vám tato věta zní jako „déjà vu", pak vězte, že se tento výsledek přesně shoduje s vývojem v minulém týdnu. Rozdíl je však ve zhodnocení indexu RM, který tentokrát posiloval o 1,35 %, zatímco v minulém týdnu to bylo 3,44 %.

Objem obchodů byl v tomto týdnu tradičně chabý. Ve 4 obchodních dnech byly zobchodovány akcie v objemu 55,51 milionů Kč, což znamená v průměru 13,88 milionů Kč denně.

Martin Hloušek


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy