RM-SYSTÉM»Události»Akcie McDonald's vzrostly za poslední rok o 33 %

Akcie McDonald's vzrostly za poslední rok o 33 %

16.12.2011 17:50
Obchodování v průběhu 50. týdne na české burze cenných papírů RM-SYSTÉM probíhalo smíšeně. V pondělí, stejně jako ve středu, jsme se dočkali celodenního poklesu na indexu české burzy RM. V úterý i ve čtvrtek se podařilo indexu RM umazat vždy polovinu ztrát z předešlého dne, abychom v průběhu pátečního obchodování viděli pohyb do strany s úzkým kanálem v rozpětí od 1681 do 1693 bodů. Závěrečná hodnota indexu RM se zastavila na 1689,75 bodech.

Plánovaná dočasná odstávka v rafinérii Paramo
Společnost UNIPETROL oznámila, že 10. prosince 2011 došlo k plánovanému dočasnému zastavení provozu hydrogenačního odsíření středních destilátů v pardubické rafinérii Paramo.
Technologická odstávka je plánována přibližně do začátku března roku 2012. Rovněž byl do stejného data zastaven provoz atmosférické a vakuové destilace ropy. Důvodem odstávky obou provozů jsou údajně nízké rafinérské marže. Výroba mazacích olejů a asfaltů není tímto opatřením zasažena.
Dne 13.12.2011 přijala dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. na svém zasedání rozhodnutí o ukončení členství Marka Serafina v představenstvu společnosti s okamžitou platností.

Komerční banka předčasně splatí podřízený dluh od Société Générale
Představenstvo KB odsouhlasilo záměr využít opci na předčasné splacení podřízeného dluhu ve výši 6 mld. Kč. Podřízený dluh byl KB poskytnut společností jejího majoritního akcionáře Société Générale S.A. ke konci roku 2006, je úročen proměnlivou sazbou vázanou na jednoměsíční PRIBOR a má jednorázovou desetiletou splatnost s opcí na předčasné splacení po pěti letech a poté ke kterémukoliv datu úrokové platby, která probíhá pravidelně jednou za měsíc.
Předčasné splacení podřízeného dluhu, který je součástí regulatorního kapitálu Tier 2 pro kapitálovou přiměřenost, podléhá oznámení a projednání s Českou národní bankou jako dohledovým orgánem a projednání s vybranými mezinárodními finančními institucemi jako věřiteli KB. Záměrem KB je v závislosti na výsledku těchto jednání předčasně splatit podřízený dluh v nejbližším možném termínu, tj. 27.2.2012.
Skupina KB vykazuje vysokou úroveň kapitálové přiměřenosti, na konsolidované úrovni k 30.9.2011 ve výši 16,0%, z toho příspěvek podřízeného dluhu je pouze 1,7%.
I po předčasném splacení podřízeného dluhu bude Skupina KB moci nadále plánovaně rozvíjet svoje obchodní aktivity v oblasti financování a služeb klientům. Současně bude Skupina KB disponovat více než dostatečnou úrovní své kapitálové přiměřenosti, a to jak v porovnání s regulatorním minimem, tak ve výhledu zvyšujících se regulatorních požadavků v důsledku předpokládané postupné implementace nových pravidel Basel 3.

McDonald's oznamuje celosvětově dobré výsledky
Společnost McDonald's oznámila, že celosvětově srovnatelné tržby vzrostly v listopadu o 7,4%. Konkrétně v USA se jednalo o zvýšení ve výši 6,5 %, v Evropě rovněž 6,5 % a v regionu Asie / Pacifik, Střední východ a Afrika se jednalo o zvýšení ve výši 8,1 %.
McDonald's i nadále naslouchá svým zákazníkům a poskytuje jim to, co od něj očekávají. Dle slov Jima Skinnera (generálního ředitele) optimalizuje svou nabídku a i nadále rozšiřuje dostupnost celé značky.
Akcie McDonald's na české burze RM-SYSTÉM vzrostly za poslední rok o více jak 33 %.

Fortuna Entertainment Group bude mít nového generálního ředitele
Dle informací společnosti by se měl od ledna příštího roku stát novým generálním ředitelem dosavadní místopředseda představenstva Fortuny - Wilf Walsh. Ve funkci nahradí Jiřího Bundu, který ze společnosti na základě vlastního rozhodnutí odchází.
„Jiří měl po svém nástupu v roce 2009 před sebou tři zásadní úkoly - připravit společnost ke vstupu na burzu, spustit loterijní aktivity Fortuny a zvýšit ziskovost Fortuny. Všechny cíle se firmě pod jeho vedením podařilo úspěšně splnit a za to bych mu chtěl jménem všech akcionářů velmi poděkovat," uvedl předseda dozorčí rady Fortuna Entertainment Group Jozef Janov. „Wilf je zárukou kontinuity a dalšího úspěšného rozvoje Fortuny. Společnost má před sebou nové milníky, zejména další posílení na středoevropském trhu sázek a her. Jsem přesvědčen, že jeho větší zapojení do denního života Fortuny a bohaté zkušenosti z řady evropských trhů budou pro Fortunu přínosem," dodal J. Janov.
„Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům Fortuny, našim partnerům a v neposlední řadě i akcionářům," řekl Jiří Bunda. „Jsme na dobré cestě vykázat za letošní rok rekordní hospodářské výsledky, takže odcházím spokojen. I nadále zůstávám akcionářem firmy, protože Fortuně věřím a fandím jí."
Podle Wilfa Walshe bude prioritou společnosti v nejbližším období další posilování pozice Fortuny na stávajících trzích. „Velkou příležitostí pro nás v příštím roce je povolení kurzového sázení přes internet v Polsku a samozřejmě intenzivní rozvoj loterijních aktivit na českém trhu," doplnil W. Walsh. Wilf bude funkci generálního ředitele vykonávat minimálně do řádné valné hromady společnosti, která je plánována na květen 2012.
V současnosti je Wilf Walsh místopředsedou představenstva Fortuna Entertainment Group a má na starosti korporátní strategii. V roce 2010 se podílel na vstupu FEG na pražskou a varšavskou burzu. Wilf dále působí jako neexekutivní ředitel největší evropské integrované sázkové a herní společnosti Gala Coral. Dříve vykonával funkci CEO Gala Coral a za jeho vedení společnost úspěšně absolvovala dvě transakce s private equity investory. Je strategickým sázkovým poradcem britského dostihového regulátora BritishHorseRacing a společníkem firmy Predict - privátně vlastněné konzultační společností orientované na zábavní sektor.

Největší objem obchodů byl realizován v závěru týdne
V 50. týdnu roku 2011 byl průměrný denní objem obchodů ve výši 20,20 mil. Kč. Celkem se zobchodovaly cenné papíry v objemu 101 mil. Kč.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy