RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Předčasné splacení podřízeného dluhu

Komerční banka, a.s. - Předčasné splacení podřízeného dluhu

12.12.2011 14:17
Představenstvo KB odsouhlasilo záměr využít opci na předčasné splacení podřízeného dluhu ve výši 6 mld. Kč (6 000 000 000 CZK). Podřízený dluh byl KB poskytnut společností jejího majoritního akcionáře Société Générale S.A. ke konci roku 2006, je úročen proměnlivou sazbou vázanou na jednoměsíční PRIBOR a má jednorázovou desetiletou splatnost s opcí na předčasné splacení po pěti letech a poté ke kterémukoliv datu úrokové platby, která probíhá pravidelně jednou za měsíc.

Předčasné splacení podřízeného dluhu, který je součástí regulatorního kapitálu Tier 2 pro kapitálovou přiměřenost, podléhá oznámení a projednání s Českou národní bankou jako dohledovým orgánem a projednání s vybranými mezinárodními finančními institucemi jako věřiteli KB. Záměrem KB je v závislosti na výsledku těchto jednání předčasně splatit podřízený dluh v nejbližším možném termínu, tj. 27.2.2012.
Skupina KB vykazuje vysokou úroveň kapitálové přiměřenosti, na konsolidované úrovni k 30.9.2011 ve výši 16,0%, z toho příspěvek podřízeného dluhu je pouze 1,7%. I po předčasném splacení podřízeného dluhu bude Skupina KB moci nadále plánovaně rozvíjet svoje obchodní aktivity v oblasti financování a služeb klientům. Současně bude Skupina KB disponovat více než dostatečnou úrovní své kapitálové přiměřenosti, a to jak v porovnání s regulatorním minimem, tak ve výhledu zvyšujících se regulatorních požadavků v důsledku předpokládané postupné implementace nových pravidel Basel 3.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy