RM-SYSTÉM»Události»New World Resources - Slavnostní zahájení stavebních prací na polském projektu dolu Debiensko

New World Resources - Slavnostní zahájení stavebních prací na polském projektu dolu Debiensko

02.12.2011 12:40
New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) oznamuje dosažení klíčového milníku v růstové strategii Společnosti slavnostním zahájením stavebních prací v rámci rozvojového projektu Debiensko na jihu Polska.

V místě vyčištěném a připraveném pro výstavbu začnou stavební práce zahloubením ústí vytvořením portálu (box cut) pro úpadnici č. 1, která je první ze dvou plánovaných úpadnic dolu. Společnost předpokládá zahájení prací na úpadnici č. 2 v létě příštího roku. Rovněž bylo započato podrobné technologické plánování dalších prvků projektu celkového přístupu do podzemí. Dokončení podrobného technologického plánu se předpokládá koncem března 2012.
Slavnostní akt zahájení stavebních prací proběhne v sobotu 3. prosince, společně s oslavami Dne svaté Barbory, patronky havířů.
Předseda představenstva NWR Mike Salamon k události uvedl: „Debiensko je naším nejvýznamnějším rozvojovým projektem. S hrdostí oznamujeme zahájení stavebních prací v místě, kde jsme připraveni investovat více než půl miliardy EUR a kde v nadcházejících letech vytvoříme přes dva tisíce pracovních míst. Jedná se o první důl, který se otevírá v Hornoslezské uhelné pánvi za poslední více než dvě desetiletí. Pro naši investici do tohoto projektu hovoří dlouhodobá dynamika nabídky a poptávky v regionu po kvalitním uhlí z Debienska. Vytěžení prvního uhlí předpokládáme v roce 2017 s očekávanou produkcí ve výši 2 mil. tun uhlí ročně."

Základní informace o projektu
NWR v roce 2008 získala těžební licenci s padesátiletou platností na těžbu uhlí v lokalitě Debiensko. V loňském roce Společnost zažádala o dodatek k této těžební licenci, který by ji opravňoval k těžbě dalších slojí v lokalitě Debiensko. Schválení tohoto návrhu se očekává do poloviny roku 2012 po dokončení analýzy vlivů na životní prostředí.
Celkové zásoby v lokalitě Debiensko dosahují 190 mil. tun, z čehož 7/8 by mělo tvořit koksovatelné uhlí a 1/8 uhlí energetické. Dále se předpokládá, že kvalitativní mix koksovatelného uhlí bude tvořit ze 2/3 tvrdé koksovatelné uhlí a z 1/3 poloměkké koksovatelné uhlí. Společnost očekává průměrný objem těžby ve výši přibližně 2 mil. tun ročně, počínaje rokem 2017.
Celkové náklady na projekt Debiensko zahrnují investiční náklady na rozvoj ve výši 411 mil. EUR a dalších 133 mil. EUR na pokrytí předprodukčních provozních výdajů spojených se stávající infrastrukturou.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy