RM-SYSTÉM»Burza a služby»Typy obchodů»Přímý obchod

Přímý obchod

Tento typ obchodu patří mezi neanonymní obchody. Probíhá na základě dohody dvou investorů a burza RM-S zajišťuje uzavření obchodu a jeho následné vypořádání. Pro vypořádání přímých obchodů existuje několik variant.

Peněžní vypořádání přímého obchodu

Přímý obchod je možné vypořádat standardně na burze RM-S. V tomto případě dochází k převodu cenných papírů oproti penězům. Další variantou je vypořádání mimo burzu RM-S, kdy dochází pouze k převodu cenných papírů a jejich zaplacení probíhá dle dohody investorů mimo burzu.

Odložené vypořádání přímého obchodu

V základní variantě je vypořádání realizováno okamžitě po přiřazení kupního a prodejního pokynu k přímému obchodu. Platí však, že doba mezi jejich zadáním nesmí být delší než 7 kalendářních dní.

Je možné nastavit také odložené vypořádání, které musí nastat nejpozději patnáctý den po podání pokynu. Pokud není uvedeno konkrétní datum odloženého vypořádání, transakce se realizují třetí provozní den po vzájemném přiřazení pokynů. Vypořádání je možné pouze v provozní den burzy RM-S.

Podrobnosti o přímých obchodech naleznete v technických podmínkách.