RM-SYSTÉM»Burza a služby»Typy obchodů»Inteligentní pokyny

Inteligentní pokyny

Stoploss

RM-SYSTÉM jako jediná burza v Česku nabízí pokyn typu Stoploss přímo na úrovni burzy. Informace o Stop ceně jsou vedeny přímo v obchodním systému burzy. Nejen obchodníci s cennými papíry, ale zejména jejich klienti získávají možnost nejrychlejší reakce na cenový vývoj akcií.

Princip Stop Loss

U aukčního pokynu nastavíte nejen limitní cenu, ale také Stop cenu. Takový pokyn se zadanou Stop cenou není zpočátku aktivní. Aktivuje se v době, kdy na burze dojde k dosažení zadané Stop ceny.

Kupní pokyn se aktivuje automaticky až v době, kdy na burze RM-S dojde k obchodu za cenu vyšší nebo rovnu Vámi zadané Stop ceně. V případě, že s daným cenným papírem neproběhne během dne žádný obchod, kontroluje se zadaná cena stoplossu navíc se závěrečným kurzem akcie na burze RM-SYSTÉM. Limitní cena u kupního Stoploss musí být vyšší nebo rovna Stop ceně.

U prodejního pokynu je to opačně. Aktivuje se až když dojde k obchodu za cenu nižší nebo rovnu zadané Stop ceně. Rovněž se zde kontroluje závěrečný kurz akcie. Limitní cena u prodejního Stoploss musí být nižší nebo rovna Stop ceně.

Výhody Stoploss:

  • Nejrychlejší možná reakce na prudký růstový nebo klesající trend.
  • Možnost snížení rizika uzavřením investice při dosažení přípustné ztráty.
  • Pokyn je utajen ostatním investorům do splnění podmínky Stop ceny.

Stepper

Hlavním smyslem inteligentního pokynu - Stepper je nakoupit, resp. prodat cenné papíry za nejvýhodnější cenu na trhu. Inteligence pokynu spočívá v jeho schopnosti umístit na trh objednávku, která je vždy jen o nezbytné minimum lepší, než nejlepší konkurenční objednávka, a tím dosáhnout nejlepší ceny na trhu, přitom však zbytečně nezvedat nebo nesnižovat cenu cenného papíru. Toto nezbytné minimum se nazývá - krok kotace.

Rychlost reakce pokynu na změny hloubky trhu je podstatně vyšší, než rychlost libovolné lidské obsluhy.

  • Krok kotace je pevně stanoven burzovními pravidly ve výši 0,10 CZK.
  • Při podání inteligentního pokynu Stepper je možné současně využít parametr Ignorovat množství.
  • Pokyn Stepper nelze kombinovat s parametry EasyClick a VNN.

Jak pokyn funguje?

1. Investor podá nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn Stepper formulářem pro pokyn na RM-SYSTÉM, který musí obsahovat ISIN, celkový počet poptávaných / nabízených kusů CP, limitní cenu a dobu platnosti pokynu. Volitelně lze zadat parametr Ignorované množství.

2. Validační automaty zkontrolují, zda je investor oprávněn takovýto pokyn podat, a pokud ano, předají ho trhu.

3. Jakmile je inteligentní pokyn trhem přijat, zařadí se o krok nad nejlepší konkurenční poptávku, případně na Dolní hranici přípustného cenového pásma, pokud neexistuje jiná poptávka v přípustném cenovém pásmu nebo neexistuje žádná poptávka. Konkurenční poptávkou jsou jednak všechny aukční pokyny s pevně zadanou limitní cenou, jednak jiné pokyny Stepper se svou limitní cenou. Při změně trhu (tj. při přijetí jiné objednávky s lepší cenou než je aktuální zobrazená limitní cena pokynu Stepper), se Stepper automaticky posune o krok nad ni.

Cenový posun (směrem vzhůru u nákupního pokynu, směrem dolů u prodejního pokynu) je samozřejmě vždy omezen Limitní cenu pokynu, tj. v případě změny trhu (konkurenčních poptávek) nad limitní cenu Stepperu zůstane tento zařazen v hloubce trhu na své limitní ceně.

Využití parametru „Ignorovat množství"

V případě volitelné volby parametru Ignorované množství bude Stepper ignorovat kumulované množství, které je rovno nebo je nižší než stanovená hodnota Ignorovaného množství.

Stepper se tak i přes vyšší cenu na straně poptávky, resp. nižší cenu na straně nabídky nebude dané poptávce / nabídce přizpůsobovat. Stepper je v hloubce trhu umístěn s takovou cenou, která je o krok lepší než poptávka (nabídka), u níž je kumulované množství vyšší než hodnota parametru Ignorované množství.

Parametr Ignorované množství je účelné využít především z toho důvodu, aby klientova objednávka nebyla zbytečně „tlačena" směrem vzhůru (při nákupním pokynu) resp. směrem dolů (při prodejním pokynu) konkurenční objednávkou se zanedbatelným objemem. Tento parametr je použitelný pouze při využití inteligentního pokynu Stepper.

Chování pokynu Stepper v aukci

V aukci (úvodní aukce, aukce po rozšíření přípustného cenového pásma nebo aukce po odblokování trhu pokynem VNN) se nejdříve určí hloubka trhu z limitních cen normálních pokynů a následně se do hloubky zařadí všechny pokyny Stepper s aktuální limitní cenou spočtenou dle výše uvedených pravidel. Poté proběhne aukce.

Chování pokynu Stepper v kontinuálním obchodování

Když se nový Stepper zařazuje na trh, proběhne nejdříve přepočet všech konkurenčních Stepperů, a poté se všechny změny promítnou do hloubky trhu najednou (včetně zařazení nového Stepperu). Pokud přitom dojde k protnutí nabídky a poptávky, jsou jednotlivé Steppery při párování obchodů zohledněny nejdříve podle své aktuální stanovené ceny a dále podle času podání.

Zařadí-li se na trh standardní pokyn s limitní cenou, proběhne přepočet Stepperů až po jeho zařazení, tj. standardní aukční pokyn s limitní cenou má před Stepperem přednost. Existuje-li na straně nabídky Stepper s limitní cenou, která se protíná s existující poptávkou (ale Stepper stojí na své straně trhu se zobrazenou cenou o krok před konkurenční kotací) a na trh dorazí standardní nákupní pokyn s limitní cenou, jež se také kříží s existující poptávkou, dojde ke spárování standardního pokynu (i v případě, že má nižsí limitní cenu než pokyn Stepper).

Bude-li ale nově příchozí pokyn také Stepper, nejdříve se přepočítají zobrazované limitní ceny Stepperů, a tudíž má-li starší Stepper vyšší nebo stejnou limitní cenu, dostane při spárování přednost.

Úplný a závazný popis pokynu Stepper naleznete v Pravidlech obchodování a Technických podmínkách provozu trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Příklad nákupního pokynu Stepper

Další inteligentní pokyny na burze RM-SYSTÉM:

Někteří licencovaní obchodníci s cennými papíry nabízejí svým klientům možnost obchodovat na burze RM-SYSTÉM pomocí svých vlastních inteligentních pokynů. Například Trailingstop nebo Trailinglimit. Validaci těchto pokynů provádí obchodní systém brokera.

Více informací naleznete v Pravidlech obchodování a Technických podmínkách provozu.