RM-SYSTÉM»Burza a služby»Obchodní systém»Tvůrci trhu

Tvůrci trhu

Kdo je tvůrce trhu

Tvůrcem trhu je registrovaný účastník burzy RM-S, který dle předem stanovených podmínek udržuje na trhu garantovanou nabídku a poptávku. Cílem „market makera" je zvyšovat likviditu na daném cenném papíru a tím zlepšovat podmínky i pro ostatní investory.

Tvůrcem trhu může být každý, kdo je registrovaným zákazníkem a uzavřel s burzou RM-S smlouvu upravující podmínky činnosti tvůrce trhu.

Tvůrci trhu na burze RM-SYSTÉM:

Seznam cenných papírů, na kterých působí tvůrce a povolené rozpětí kotací naleznete v sekci Oznámení RM-S.

Více informací v Technických podmínkách provozu.