RM-SYSTÉM»Burza a služby»Evidence

Evidence CP

Cenné papíry na RM-S

Na burze RM-S se z pohledu evidence cenných papírů obchodují dva typy cenných papírů.

Cenné papíry vedené v CDCP

Jsou to všechny české cenné papíry vedeny v depozitáři pražské burzy - CDCP. Jedná se například o akcie ČEZ, Telefonica O2, Komerční banka.

Rozlišovacím znakem těchto cenných papírů je jejich mezinárodní označení, tzv. ISIN, začíná na CZ nebo CS. Pro názornost ISIN akcií ČEZ je CZ0005112300. Informaci o ISIN naleznete vždy na stránce detailu cenného papíru (klikněte na název akcie).

Obchody s tímto typem cenných papírů jsou vypořádány přímo na účtech klienta v CDCP. Na burze RM-S můžete prodat také české akcie nakoupené na pražské burze.

Zahraniční cenné papíry vedené v Clearstream

Na české burze se obchodují nejen české, ale i zahraniční cenné papíry. Na rozdíl od českých, nezačíná ISIN zahraničních akcií na CZ, respektive CS. Pro názornost ISIN finských akcií Nokia je FI0009000681. Mnoho na první pohled českých akcií patří z pohledu evidence také mezi zahraniční akcie. Jedná se o Erste Bank, Orco a další.
V tomto případě jsou akcie evidované v evropském depozitáři Clearstream.

Převod akcií do RM-S

Na burze RM-S můžete prodat také akcie evidované v zahraničím depozitáři (např. Erste Bank), které jste v minulosti nakoupili na jiném trhu s cennými papíry (zpravidla Burza cenných papírů Praha či německá XETRA) prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.

Pro možnost prodeje akcií na RM-S je nejprve nutné realizovat převod Vašich akcií.