RM-SYSTÉM»Burza a služby»Burzovní trhy

Burzovní trhy

Oficiální regulovaný trh

Burza RM-SYSTÉM je organizátorem oficiálního regulovaného trhu s cennými papíry, které dle platné legislativy splňují zákonné podmínky pro přijetí na tento trh.

Cenné papíry obchodované na oficiálním trhu musí plnit přísnější podmínky definované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, zejména se to týká podmínek přijetí k obchodování a informačních povinností k akcionářům nebo povinnost nabídek převzetí.

Volný trh (mnohostranný obchodní systém)

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je rovněž organizátorem volného trhu zákonem definovaném jako mnohostranný obchodní systém (MOS) s volnějšími podmínkami pro přijetí cenných papírů, bez informačních a jiných povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Technicky se s cennými papíry na volném trhu obchoduje naprosto stejným způsobem jako s tituly na trhu oficiálním. Validace jsou rovněž totožné.

Na volný trh může být přijat jakýkoliv cenný papír nebo derivát obchodovaný na regulovaném trhu v členském státu EU či v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor v tuzemsku nebo v zahraničí.

Přijetí na trh se děje na žádost:

  • Na žádost jejich emitenta
  • Na žádost jiné osoby než emitenta, zejména licencovaného obchodníka s cennými papíry
  • Bez žádosti, navrhne-li tak kótační komise RM-S

 

Více informací naleznete v Technických podmínkách provozu.