RM-SYSTÉM»Výsledky»Historie obchodování»Jednotlivé cenné papíry

Jednotlivé cenné papíry

-

* - položka "Čas" se zohledňuje pouze v případě, že nejsou vyplněna políčka pro vlastní čas.

** - rozmezí max. 1 rok

Celkem Kurz po?átek období Minimum Maximum Kurz konec období Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
01.02.2021 - 01.03.2021 1 800,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,08 128,10
Datum Otevírací kurz Minimum Maximum Záv?re?ný kurz Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
20.03.2012 1 800,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,08 128,10