RM-SYSTÉM»Výsledky»Historie obchodování»Jednotlivé cenné papíry

Jednotlivé cenné papíry

-

* - položka "Čas" se zohledňuje pouze v případě, že nejsou vyplněna políčka pro vlastní čas.

** - rozmezí max. 1 rok

Celkem Kurz po?átek období Minimum Maximum Kurz konec období Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
23.12.2020 - 23.01.2021 2 910,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00 0,00 0,02 61,11
Datum Otevírací kurz Minimum Maximum Záv?re?ný kurz Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
11.07.2005 2 910,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00 0,00 0,02 61,11