RM-SYSTÉM»Výsledky»Historie obchodování»Jednotlivé cenné papíry

Jednotlivé cenné papíry

-

* - položka "Čas" se zohledňuje pouze v případě, že nejsou vyplněna políčka pro vlastní čas.

** - rozmezí max. 1 rok

Celkem Kurz po?átek období Minimum Maximum Kurz konec období Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
01.05.2020 - 01.06.2020 940,00 940,00 940,00 940,00 0,00 0,01 9,40
Datum Otevírací kurz Minimum Maximum Záv?re?ný kurz Zm?na v % Objem v tis.ks Objem v tis.CZK
12.07.2005 940,00 940,00 940,00 940,00 0,00 0,01 9,40