RM-SYSTÉM»Události

Události

31.07.202007.08.2020

OHL ŽS, a.s. - Upozornění pro akcionáře

31.01.2017 13:13, Zprávy emitentů

OHL ŽS, a.s. - Odvolání konání valné hromady

18.11.2016 16:36, Zprávy emitentů

OHL ŽS, a.s. - Výroční zpráva za rok 2015

12.07.2016 16:40, Zprávy emitentů

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

24.05.2016 15:23, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s. svolává valnou hromadu na den 24. 6. 2016 v 10.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24

OHL ŽS - Výroční zpráva za rok 2014

03.06.2015 13:42, Zprávy emitentů

OHL ŽS, a.s. - Pozvánka na jednání valné hromady

15.05.2015 13:58, Zprávy emitentů
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává..