RM-SYSTÉM»Události

Události

23.02.202401.03.2024

Oznámení výsledků jednání mimořádné valné hromady konané dne 11. 6. 2013

19.06.2013 12:22, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ 601 08 789, zapsané v obchodním rejstříku..

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

23.05.2013 10:05, Zprávy emitentů
Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2013 rozhodla o rozdělení zisku a o stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 11. 6. 2013

22.05.2013 12:48, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 60108789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném..

Oznámení o záměru hlavního akcionáře provést výkup účastnických cenných papírů

16.05.2013 17:30, Zprávy emitentů
Vnitřní informace podle § 125 odst. 1 ZPKT - Oznámení o záměru hlavního akcionáře provést výkup účastnických cenných papírů společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 15. 5. 2013

17.04.2013 15:40, Zprávy emitentů
Řádná valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s., konaná dne 15. května 2013. Annual General Meeting of Východočeská plynárenská, a.s., held on 15 May 2013.

Výroční zpráva za rok 2011

22.08.2012 16:07, Zprávy emitentů

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

31.05.2012 15:36, Zprávy emitentů
Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2012 rozhodla o rozdělení zisku a o stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

29.03.2012 11:52, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04, IČ: 601 08 789, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 15...

Oznámení výplaty výnosů z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

02.06.2011 11:15, Zprávy emitentů
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 1072,- Kč.

Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se bude konat 12.5.2011

06.04.2011 15:30, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 12. května 2011 v 10.00 hodin v salonku Hotelu Tereziánský dvůr, Jana..