RM-SYSTÉM»Události

Události

30.07.202005.08.2020

Philip Morris ČR a.s. - Pololetní zpráva 2016

19.08.2016 08:06, Zprávy emitentů

Philip Morris ČR a.s. - Řádná valná hromada akcionářů schválila finanční výsledky za rok 2015

04.05.2016 09:40, Zprávy emitentů
Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. schválila finanční výsledky společnosti za rok 2015. Zvolen nový předseda představenstva

Philip Morris ČR a.s. - VZ 2015 a jiné dokumenty související s konáním ŘVH 2016

29.03.2016 08:32, Zprávy emitentů
Výroční zpráva 2015 za emitenta Philip Morris ČR a.s. a jiné dokumenty související s konáním řádné valné hromady 2016