RM-SYSTÉM»Události

Události

30.06.202006.07.2020

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

16.11.2004 00:00, Zprávy emitentů
Oprava přiloženého dokumentu:Datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 4.11.2004 a nikoliv, vinou tiskové chyby, uveřejněné datum 3.11.2004. Současně emitent doplňuje, že záměr učinit nabídku..

Změna v dozorčí radě společnosti

20.09.2004 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s.,se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ : 00000931,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová..

Pololetní zpráva za první pololetí 2004

09.08.2004 00:00, Zprávy emitentů

Konzolidovaná účetní závěrka za rok 2003

01.07.2004 00:00, Zprávy emitentů

'Oznámení o výplatě dividend,'

04.06.2004 00:00, Zprávy emitentů
'Představenstvo akciové společnosti MET ALIMEX, IČ : 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 28,..

'Oznámení o výplatě dividend,'

04.06.2004 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo akciové společnosti MET ALIMEX, IČ : 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 28, spisová..

Výroční zpráva za rok 2003

30.04.2004 00:00, Zprávy emitentů

Návrh na rozdělení zisku za rok 2003

14.04.2004 00:00, Zprávy emitentů
'Představenstvo akciové společnosti METALlMEX a.s., IČ: 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,..

Obvinění vedoucích představitelů společnosti

08.12.2003 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s. jako emitent registrovaných cenných papírů tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, zasílá oznámení..

Obvinění vedoucích představitelů společnosti

08.12.2003 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s. jako emitent registrovaných cenných papírů tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, oznámuje o..

Změnový list k programu valné hromady METALIMEX

29.05.2002 00:00, Zprávy emitentů
Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002Změnový list k bodu 6. programu jednání řádné valné hromady METALIMEX a.s. dne 03.06.2002 :

V článku 2...