RM-SYSTÉM»Události

Události

15.01.202122.01.2021

Oznámení hlasovacích práv

25.01.2005 00:00, Zprávy emitentů

Změna ve složení dozorčí rady společnosti

20.12.2004 00:00, Zprávy emitentů
Ke dni 16.12.2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady společnosti METALIMEX a.s.pan Ing. Josef Goj. Dozorčí rada společnosti METALIMEX a.s. na svém zasedání a v rámci své pravomoci jmenovala s..

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

16.11.2004 00:00, Zprávy emitentů
Oprava přiloženého dokumentu:Datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 4.11.2004 a nikoliv, vinou tiskové chyby, uveřejněné datum 3.11.2004. Současně emitent doplňuje, že záměr učinit nabídku..

Změna v dozorčí radě společnosti

20.09.2004 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s.,se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ : 00000931,zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová..

Pololetní zpráva za první pololetí 2004

09.08.2004 00:00, Zprávy emitentů

Konzolidovaná účetní závěrka za rok 2003

01.07.2004 00:00, Zprávy emitentů