RM-SYSTÉM»Události

Události

30.06.202006.07.2020

Povinná nabídka převzetí akcií společnosti

07.01.2005 00:00, Zprávy emitentů
Jako emitent cenného papíru kotovaného na Vašem trhu V_m sdělujeme, že byla uveřejněna v Hospodářských novinách povinná nabídka převzetí našich akcií - tj. ISIN CSOO05004852, a to za cenu 437,- Kč...

Usnesení mimořádné valné hromady o nabytí vlastních akcií

16.12.2003 00:00, Zprávy emitentů
'Usnesení mimořádné valné hromady společnosti AGROSTRO Pelhřimov, a.s.,,se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, konané dne 12.12.2003 v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko, o nabytí..

Mimořádná valná hromada se bude konat 12.12.2003

13.11.2003 00:00, Zprávy emitentů
Představenstvo svolává mimořádnou valnou hromadu na 12.12.2003 od 15 hodin v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko a tímto programem:1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné..

Pololetní zpráva za první pololetí 2003

06.08.2003 00:00, Zprávy emitentů

Výroční zpráva za rok 2002

16.05.2003 00:00, Zprávy emitentů