RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2010

Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2010

26.11.2010 08:57
PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2010 končících 30. září 2010, připravené v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) a Mezinárodními účetními standardy IAS 34 ve znění přijatém Evropskou unií.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy