RM-SYSTÉM»Vzdělávání»Prodej akcií

Jak prodat akcie?

Prodej akcií je technicky podobný jako jejich nákup. Jestliže se jedná pouze o jednorázový prodej, například cenných papírů z kupónové privatizace, stačí přijít na jakoukoliv pobočku společnosti s občanským průkazem, číslem bankovního účtu a číslem majetkového účtu ve Středisku cenných papírů (jakýkoliv modrý papír z SCP).
V případě, že zamýšlíte akcie později opět nakoupit, je vhodné uzavřít s brokerem komisionářskou smlouvu, která Vám umožní přistupovat na trh opakovaně.

Jaké akcie mohu na burze prodat?

Na burze lze prodávat pouze zaknihované cenné papíry, které splňují legislativní kritéria a vyhovují regulaci burzy a ČNB. V současné době je na burze RM SYSTÉM přibližně 70 akciových titulů.

Seznam akcií s aktuálními kurzy naleznete zde:

Co dělat v případě, že akcie nejsou na burze obchodovány?

V tomto případě je prodej cenných papírů často obtížný. Na finančních serverech jsou některé neobchodované tituly spekulativně nabízeny a poptávány. Často akcie vykupuje rovněž sám emitent, který akcie vydal. Některé akciové tituly navíc změnily v průběhu času své jméno nebo označení.

Kdy akcie prodávat?

Odhadnout vrchol růst kurzu akcie je stejně obtížné jako nalézt dno korekce. Investor by měl mít ve svém obchodním deníku stanovenou svou cílovou cenu. V případě, že kurz akcie této ceny dosáhne, měl by investor pozici uzavřít a realizovat zisk.
Na druhé straně platí pravidlo, že obchodník by své investice měl mít ošetřeny i pro případ nenadálého poklesu a měl by mít stanovenou svou maximální možnou přípustnou ztrátu. Toto se nejčastěji řeší pokyny Stoploss, které na trh odešlou automatický prodejní pokyn při poklesu kurzu na zadanou stop cenu.
Do rozhodování o prodeji cenných papírů často vstupuje i daňový test (doba mezi nákupem a prodejem), po který jsou potencionální výnosy z obchodování osvobozeny od daní. Dodržování této strategie za každou cenu však přineslo investorům mnohokrát daleko větší ztrátu než případné daňové plnění.

Další články ze sekce vzdělávání